Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

1.1 Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározzák a Hazai Hősök Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által www.hazaihosok.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: Webshop) felhasználási és a vásárlást szabályozó feltételeit. A szerződés nyelve: magyar.

1.2 Kérjük, hogy csak akkor használja webáruházunkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

2. A Szolgáltató adatai

Név: Hazai Hősök Kft.
székhely és levelezési cím: 3327 Novaj, Bem József utca 9.
a vállalkozást nyílvántartásba vevő szerv:
cégjegyzékszám: 10-09-038969
adószám: 27411317-2-10
képviseli: D. Szabó Lajos ügyvezető
telefonszám: +36 30 321 6694
e-mail cím: info@hazaihosok.hu

3. Rendelkezések

3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

3.2 A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshopon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshopot más domain név alá helyezze át.

4. Adatkezelési szabályok

4.1 Az adatkezelési tájékoztató külön menüpontban érhető el.

5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre 

5.1. A Webshopban megjelenített termékek online vásárolhatóak meg. A termékek árai tartalmazzák a csomagolási költséget, de a házhoz szállítás díja még ezen felül fizetendő meg.

5.2 A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Kézzel készített termékek esetén a termékek csekély mértékben eltérhetnek egymástól.

6. Megrendelés menete

6.1
1. A kívánt termék(ek) kosárba helyezése
2. Személyes adatok és címek megadása, a megrendelés ellenőrzése.
3. A megrendelés elküldése
4. A megrendelt áru kifizetése a fizetési módok valamelyikével

6.2 A Szolgáltató köteles az igénybe vevő (a továbbiakban: felhasználó) megrendelésének megérkezését az felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. “Spam” mappába történő kézbesítés megérkezettnek tekintendő. 

7. Megrendelések feldolgozása

7.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 16 óra között történik. Amennyiben a megrendelés 16 óra után vagy nem munkanapon érkezik be, a feldolgozás a következő munkanapon történik.

7.2 A felhasználó által választott fizetési és szállítási módtól függően, a megrendelt, készleten levő termékek legkésőbb a megrendeléstől számított 5. munkanapon kerülnek átadásra a szállítást teljesítő cégnek.

Ennek számítása a különböző fizetési módok szerint a következő:

  • utánvéttel történő fizetés esetén a feldolgozás első napjától,
  • PayPal fizetés esetén az áru és szolgáltatás ellenértékének PayPal-on történő jóváírás napjától számított 1 munkanap,
  • átutalás esetén az adott összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezéstől számított 1 munkanap
  • a Barion-on történő bankkártyás fizetés esetén az adott összeg beérkezésének hitelesítésétől számított a három munkanap

7.3 A készleten nem levő termékek legkésőbb a megrendeléstől számított 15. munkanapon kerülnek átadásra a szállítást teljesítő cégnek.

8. Az előrendelés különleges szabályai

8.1 Az előrendelés előjegyzés egy olyan termékre, ami a jövőben fog megjelenni, a rendelés pillanatában még nem létezik. Előnye, hogy az előrendelő felhasználó a termék megjelenésekor hamarabb jut hozzá a termékhez, illetve bizonyos esetekben előrendelői bónuszt is kaphat a felhasználó. (például kedvezményes ár)

8.2 Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a termék megjelenéséig a megjelenési időpont is változhat.

9. Fizetés

9.1 Utánvét esetén: A felhasználó a megrendelés vételárát átvételkor fizeti meg.

9.2 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A szolgáltatás nyújtó cég neve: Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
CA Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

9.3 A felhasználó a megrendelt termékek vételárát banki átutalással teljesíti a Szolgáltató felé. A vételár a Szolgáltató bankszámláján való jóváírás után minősül teljesítettnek, és ezt követően kerül feladásra a csomag a felhasználónak. Átutalásnál a közleményben fel kell tünteti a megrendelés számát.

Bank neve: OTP Bank
Bankszámlaszám: 11714051-21457081
Kedvezményezett neve: Hazai Hősök Kft
Közlemény: rendelés száma

9.4 PayPal – ebben az esetben a webáruházunk átirányítja a PayPal biztonságos fizetést garantáló felületére, ahol kifizeti a terméket.

10. Elállási jog

10.1 A 45/2014. (II. 26.) korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény értelmében a felhasználó 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. 

10.2 A 14 napos elállási jog megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét és lehetősége csak használatba nem vett termékre vonatkozik. Ha a felhasználó élni kíván ezzel a joggal, e-mail üzenet formájában jeleznie kell az info@hazaihosok.hu e-mail címen. A terméket érintetlen állapotban az eredeti csomagolásban saját költségre kell visszaküldenie, írásos nyilatkozattal az elállásról.

10.3 Az értesítés kézhezvételétől számítva 14 napon belül az áru vételárát a szolgáltató visszatéríti, feltéve hogy az áru vagy a visszaküldést igazoló bizonylat hozzá 10 munkanapon belül megérkezett.

11. Garancia, jótállás

11.1 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a felhasználó

  • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a felhasználónak okozott érdeksérelmet.
  • ha a Szolgáltató a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a felhasználó
  • választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

11.2 A felhasználó bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött e-mailben, az info@hazaihosok.hu e-mail címre. A levélnek tartalmaznia kell:

– a felhasználó nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba leírását,
– a felhasználó által érvényesíteni kívánt igényt.

11.3 A Szolgáltató 5 munkanapon belül kezeli a felmerülő igényt, és haladéktalanul visszajelez a felhasználó felé.

Shopping Cart
Megígérjük, hogy kizárólagHASZNOS ÉS ÉRDEKES

dolgokat fogunk küldeni, olyat amit mi is szívesen elolvasnánk. ITT egy példa

Betekintést a karakterek készítésébe, rajzolásba, színezésbe, nyomdai munkába. Érdekességeket a Hazai Hősökről. 

Időnként csak Neked szóló kedvezményeket, hátha épp ajándékot keresel magadnak vagy másnak.